Ez a webhely sütiket használ a felhasználói élmény növelése érdekében. Kérjük, engedélyezze a látogatáselemzést, hogy hatékonyabban tudjuk fejleszteni szolgáltatásunk, illetve engedélyezze az érdeklődésének megfelelő reklámok megjelenítését támogató („marketing”) sütiket is. Amennyiben a későbbiekben mégsem szeretne a weboldalunkról sütiket fogadni, akkor használhatja ezt az eszközt arra, hogy kikapcsolja a választott kategóriákat.

 

Részletek a Cookie-k kezeléséről.

Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

ÁSZF

ÁSZF

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

Általános szerződési és felhasználási feltételek

1. Awebáruházüzemeltetője

https://www.trial-sport.hu/ internet címen elérhető webáruházat

Szabó Péter Zsolt e. v.

Nyilvántartási szám: 54533985 - Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság
Adószám: 
55803858-1-29
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Major u. 15. 3 em. 12 ajtó

Üzleti tevékenység helye: 4200 Hajdúszoboszló, Major u. 15. 3 em. 12 ajtó

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Szolgáltató bankszámla adatai:

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.Pénzforgalmi jelzőszám: 11738084-23877416-00000000 IBAN: HU59 1173 8084 2387 6130 0000 0000
SWIFT kód: OTPVHUHB

Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartásba vette:

HA55803858 - Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2. Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

page1image2439825856 page1image2439826240

HSZ/3631-2/2020 számon

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda

Kamarai regisztrációs szám:

2.1. Telefonon:

Telefonszám: +36 70 335 4187; +36 20 960 9150 – hívás nem emelt díjas! Elérhető munkanapokon 09.00 órától 17.00 óráig.

2.2. E-mail-ben

E-mail cím: trialsportinfo@gmail.com
Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.
Az ilyen úton érkező e
-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

3. Amagyarjogkikötése

3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, aszolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar és az európai jog alkalmazandó, különös tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban:Ptk.),
- a keresk
edelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre
és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

 1. 3.2.  Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZFemlített időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

 2. 3.3.  A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszünetiés ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszünetiés ünnepnapokat kell érteni.

4. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

 1. 4.1.  Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhelyfelhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak.

 2. 4.2.  A szerződés felei:

 1. 4.2.1.  A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek eladója.

 2. 4.2.2.  Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valaminta webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet mindenjogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is,amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

4.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

5. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás

 1. 5.1.  A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól Felhasználó a megrendelést megelőzően a webáruház termékek tulajdonságait leíró oldalain tájékozódhat.

 2. 5.2.  A szerződéskötés nyelve magyar.

 3. 5.3.  A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tettjognyilatkozatnak minősülnek.

 4. 5.4.  Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 5. 5.5.  A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt aSzolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

 6. 5.6.  Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála.

 7. 5.7.  Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap az aktuális fuvarozási díjakról és esetleges fuvarozási korlátozásokról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

 8. 5.8.  Aszerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükségesdokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történővisszaigazolásához csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésénekbeérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó a dokumentumok címe alatt található link – "(Adokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)" – használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.

page4image2439180864

6. Regisztráció

 1. 6.1.  A regisztráció ingyenes.

 2. 6.2.  A regisztrációt Felhasználó a webhelyen található „Belépés” feliratú gombra, majd a „Hozz létre saját fiókot” feliratú gombra kattintással, eztkövetően megjelenő adatlap kitöltését követően, a jelen szerződési feltételek elfogadásával és az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével, végül a „REGISZTRÁCIÓ” feliratú gombra kattintással hajthatja végre.

 3. 6.3.  Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket kell megadnia. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal történt a regisztráció, Szolgáltató jogosult azt törölni. Utóbbi esetben Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges következmények miatt.

 4. 6.4.  Szolgáltató az érvényes regisztrációt is törölheti a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket.

 5. 6.5.  A regisztráció fenti okokból történő, Szolgáltató általi törlése a mindkét Fél által már teljesített megrendeléseket nem érinti. Ugyanilyen okból történő törlés esetén, amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben a fenti okokból nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből.

 6. 6.6.  Felhasználó a regisztrációjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt.

 7. 6.7.  A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljábólkezelt – személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

page5image2439161408

6.8. A regisztráció Felhasználó fentiek szerinti kérelmeire történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

7. A vételár meghatározása

 1. 7.1.  A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhat Felhasználó.

 2. 7.2.  A termékeknél feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden terméknél a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható.

 3. 7.3.  A vételár mindig forintban (HUF) értendő.

 4. 7.4.  Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.

 5. 7.5.  Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel.

 6. 7.6.  A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő bruttó fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükbenszerepelnek.

 7. 7.7.  A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

 8. 7.8.  Amennyiben hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkorSzolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó számára a termék valós áron történő értékesítését. Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől.

8. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte

8.1.

A termék kiválasztása

 1. 8.1.1.  Felhasználó a webáruház termékek adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a termékek lényeges tulajdonságait.

 2. 8.1.2.  A megrendelni kívánt termék adatlapján található „KOSÁRBA” feliratúgombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a terméket a Felhasználó.

 3. 8.1.3.  Amennyiben Felhasználó több terméket kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva több terméket helyezhet a kosárba.

 4. 8.1.4.  Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az "Kapcsolat" cím alatt).

8.2. A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte

 1. 8.2.1.  Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le, az alábbiak

  szerint.

 2. 8.2.2.  A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció.

 3. 8.2.3.  Felhasználó a termékek kiválasztása és kosárba helyezése után a fejlécen található bevásárlókocsit ábrázoló ikonra kattintva megtekintheti a kosár tartalmát. Az ikon mellett látható továbbá a megrendelni kívánt termékek darabszáma, valamint a kurzor bevásárlókocsira helyezése esetén a láthatóvá válik az előugró ablakban a megrendelni kívántermékek teljes vételára.

 4. 8.2.4.  A kosár tartalmát mutató oldalon Felhasználónak lehetősége van a kiválasztott termékek darabszámát jelölő szám átírásával a kívánt darabszámon módosítani, illetve a „TÖRLÉS” feliratú gombra kattintással a kosárból ki is veheti az adatott terméket.

 1. 8.2.5.  Ezt követően a „TOVÁBB A PÉNZTÁRBA” feliratú gombra kattintást követően az e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám megadása szükséges.

 2. 8.2.6.  A „Tovább a szállítási módokhoz” feliratú gombra kattintva a Felhasználóki tudja választani a szállítási módot. A szállítási mód mellett megjelenik a szállítási költség is.

 3. 8.2.7.  A „Tovább a fizetési módokhoz” feliratú gombra kattintva a fizetési mód kiválasztása, továbbá a számlázási adatok megadása szükséges.

 4. 8.2.8.  A „Tovább az összegzéshez” feliratú gombra kattintva a megrendelés összesített adatai láthatók, a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő szállítási vagy esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség.

 5. 8.2.9.  Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

  8.2.9.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.

  8.2.9.2. A regisztrált Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a megrendelésre vonatkozóan módosíthatja. A regisztrációs adatait a webhelyre belépést követően az „Üdvözöljük webshopunkban” feliratú gombra, majd a „Fiókadatok módosítása” feliratú gombra kattintással megjelenő személyes profiljának oldalán van lehetősége módosítani.

  8.2.9.3. A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon visszalépéssel és az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint. Visszalépésre a böngésző visszalépés gombjára kattintással,illetve a webáruház megrendelés lépéseit mutató oldalainak tetején

látható folyamatábrán megnevezett megrendelési fázisokrakattintva van lehetőség.

 1. 8.2.10.  Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „MEGRENDELEM” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.

 2. 8.2.11.  Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mailútján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa on-linemegrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő vagy online fizetés esetén fizetett teljesösszegetAmennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). Amegrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem számít a megrendelés elfogadásának.

 3. 8.2.12.  A megrendelések feldolgozása minden munkanapon közép európai időszerint 09.00 órától 12.00 óráig történik. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén – előre fizetés esetén afizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontjátkövető első feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra.

 4. 8.2.13.  A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató – megrendelés elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

 5. 8.2.14.  Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás

tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

 1. 8.3.  A regisztráció Felhasználó megrendelését követő kérelmére történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

 2. 8.4.  Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetbenSzolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

9. A megrendelés utólagos korrigálása

 1. 9.1.  Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén,vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell azügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

 2. 9.2.  A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

10. Fizetési feltételek

10.1. Lehetségesfizetésimódok:
10.1.1. Banki átutalással történő előre fizetés:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó kiválaszthatja ezt a fizetési módot. Az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat a megrendelés beérkezését visszaigazoló e-mail tartalmazza.

Ez a fizetési mód a választott kézbesítési módtól függetlenül vehető igénybe.

10.1.2. Utánvétel kiszállítás esetén:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiszállítással történő kézbesítési mód esetén kiválasztott, utánvétellel történő fizetés.Felhasználó a kézbesítéskor a futárszolgálat munkatársánál készpénzzelvagy bankkártyával fizethet.

A futárszolgálatnál történő fizetés további feltételeiről a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. szolgáltató online felületén (lentebb részletezve).

10.1.3. Utánvétel GLS Csomagpont esetén:
A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott

GLS CsomagPontra történő kézbesítéssel, utánvétellel történő fizetés. Felhasználó a kézbesítéskor a GLS CsomagPontnál készpénzzel vagy a

kiválasztott üzlettől függően bankkártyával fizethet.

GLS CsomagPontnál történő fizetés további feltételeiről a GLS GeneralLogistics Systems Hungary Kft. szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a GLS General Logistics SystemsHungary Kft. szolgáltató felületén (lentebb részletezve).

10.1.4. Utánvétel személyes átvétel esetén:
A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott,

utánvétellel történő fizetés.

Szolgáltató biztosítja a Felhasználónak a termék személyesen történő átvétel lehetőségét a Szolgáltató székhelyén, 4200 Hajdúszoboszló, Majoru. 15. 3 em. 12 ajtó alatt előre egyeztetett időpontban.

Ez esetben Felhasználó a helyszínen készpénzzel fizethet.

10.2. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerülésétől

számított 14 napon belül a Felhasználó részére az általa a megrendeléssel kapcsolatban fizetett teljes összeget visszatéríti.

11. Teljesítési határidő és szállítási feltételek

11.1. Teljesítési és szállítási határidő

 1. 11.1.1.  A megrendelt terméket Szolgáltató megrendelés elfogadásáról szólóvisszaigazolásban szereplő határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre.

 2. 11.1.2.  A megrendelt termék megrendelés beérkezésének napját követő 1munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak, aki 1-2 munkanaponbelül kézbesíti azt.

 3. 11.1.3.  Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annakfelmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót.

11.2. Fuvarozók:
11.2.1. 
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai

Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.Telefon: +36 29 886 670
Fax: +36 29 886 610
E-mail: info@gls-hungary.com

Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home

gazdasági társaság (a továbbiakban: Fuvarozó).

Fuvarozó a feladástól számított 1-2 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatostovábbi információkat a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

page12image2439180480

honlapján elérhető „Általános üzleti feltételek” dokumentum tartalmazza(https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek).

11.2.2. WEST-PARCEL Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: WEST-PARCEL Kft.Cégjegyzékszám: 09-09-028473
Adószám: 25840762-2-09
Székhely: 4031 Debrecen, Kadosa utca 12.Postacím: 4031 Debrecen, Kadosa utca 12. Telephely: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.Telefonszám: +36 30 691 8520

gazdasági társaság.

A WEST-PARCEL Kft. a fuvarozással kapcsolatos számlázást és kapcsolattartást végzi, a terméket a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. szállítja ki a Felhasználó által megadott szállítási címre.

11.3. Csomagpont:
11.3.1. 
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai

Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: +36 29 886 670
Fax: +36 29 886 610
E-mail: info@gls-hungary.com

Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home

(a továbbiakban: Fuvarozó).

Fuvarozó a feladástól számított 1-2 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket a Felhasználó által kiválasztott GLS CsomagPont szolgáltatásra szerződött üzletbe. A szállítással kapcsolatos további információkat a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. honlapján

elérhető „Általános szerződési feltételek” dokumentum tartalmazza (https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek).

11.4. Aszállításdíja

11.4.1. A kiszállítás díjának a Felhasználó által fizetendő bruttó összegét a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó.

11.5. A termék átvétele

 1. 11.5.1.  Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a Fuvarozó kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés, illetve GLS CsomagPont kézbesítési mód kiválasztása esetén a megrendelt terméket a kiválasztott GLS CsomagPontnál nem veszi át az ott történő elhelyezéstől számított 5 napon belül, Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék és Felhasználó előre fizette a megrendelt termék vételárát, vételárat Szolgáltató – a tranzakció költségének levonását követően – visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, azilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.

 2. 11.5.2.  A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelzi Fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvetfelvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a Fuvarozót terheli a felelősség, ugyanakkor a Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató viseli az ezzel kapcsolatos kockázatot. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a 12.pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.

page14image2439121920

12. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog

12.1. Hibás teljesítés

 1. 12.1.1.  Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

 2. 12.1.2.  Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerniekellett.

 3. 12.1.3.  Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

12.2. Kellékszavatosság

 1. 12.2.1.  Felhasználó Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szembenkellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályaiszerint.

 2. 12.2.2.  Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát aSzolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

 1. 12.2.3.  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arraSzolgáltató adott okot.

 2. 12.2.4.  Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

 3. 12.2.5.  Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy aterméket, illetve a szolgáltatást Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

12.3. Termékszavatosság

 1. 12.3.1.  Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a fentebb írt kellékszavatosságijogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 2. 12.3.2.  Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 3. 12.3.3.  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 4. 12.3.4.  Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 1. 12.3.5.  Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kellbizonyítania.

 2. 12.3.6.  A gyártó illetve Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hoztaforgalomba, vagy

  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
  a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásábólered.

  A gyártónak illetve Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 3. 12.3.7.  Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

12.4. Jótállás

 1. 12.4.1.  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet(a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a fogyasztónak minősülő Felhasználó felé történő hibás teljesítés esetén a Szolgáltató bizonyos termékek értékesítése kapcsán jótállásra köteles.

 2. 12.4.2.  A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében a Szolgáltató köteles a jótállási jegyet mellékelni. A jótállás időtartama a termék Felhasználó általi átvételének napjától számított egy év. Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003.

(IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, és az egy éves kötelező jótállás időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a Felhasználó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben, amelyeket a kellékszavatosság esetében. Így lehetősége van – a fentebb "Kellékszavatosság" alcím alatt írt sorrendszerint – kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.

 1. 12.4.3.  Amennyiben egy megvásárolt termékre van jótállás, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetők.

 2. 12.4.4.  Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 3. 12.4.5.  Kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nemgarantálja, hogy az áru bármely, a Felhasználó által elérni kívánt speciális célra alkalmas. Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni szakszervizzel. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Felhasználót terheli. Nem terjed ki Szolgáltató jótállási kötelezettsége azokra az esetekre, ha a terméket arra illetéktelenek szétszerelték, burkolatát megbontották vagy felnyitották, szerkezeti felépítését megváltoztatták, továbbá azon meghibásodásokra, amelyek:

  helytelen beszerelésből,
  a nem rendeltetésszerű használatból,
  a helytelen üzembe helyezésből,
  az előírt karbantartás elmulasztásából,rongálásból keletkeztek.

 4. 12.4.6.  Amennyiben a webhelyen megrendelt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, abban az esetben Szolgáltató a termék mellé jótállási jegyet mellékel. A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletetartalmazza. Az ezeken kívül eső termékek esetében nem áll fenn a jogszabály szerintkötelező jótállási kötelezettség.

 5. 12.4.7.  Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a

jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

12.5. Elállásijog

12.5.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

12.5.2. Az elállási határidő

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével járle, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;

c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

d) valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban isgyakorolhatja elállási jogát.

12.5.3. Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.

Felhasználó az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő linken letölthető nyilatkozatmintát is:

► elállási nyilatkozatminta
Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja:

page19image2439121152

--
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Szabó Péter Zsolt e. v.
Postacím: 
4200 Hajdúszoboszló, Major u. 15. 3 em. 12 ajtóE-mail: trialsportinfo@gmail.com

Alulírott .............................................................................. kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

A termék átvételének időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt: --

 1. 12.5.4.  Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőbengyakorolta.

 2. 12.5.5.  Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat.

Elállási nyilatkozatminta

 1. 12.5.6.  A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után.

 2. 12.5.7.  Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

 3. 12.5.8.  Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát:

 • -  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

 • -  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

  12.6. Azelállásjoghatásai

 1. 12.6.1.  Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék Felhasználóhoz történő fuvarozásának költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyentöbbletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 2. 12.6.2.  Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha

a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.

12.6.3.Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

13. Felelősségkizárása

 1. 13.1.  A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagyvisszautasításáról. Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

 2. 13.2.  Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen felhasználási célraA termék leírásában és útmutatójábanírtak irányadók a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 3. 13.3.  Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy azinternetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nemvonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 4. 13.4.  Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikorindokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.

 5. 13.5.  A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató

nem felelős a termékismertetők rajta kívül álló okok miatt, így a gyártó vagy a beszállító miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó eltérésekért.

 1. 13.6.  Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

 2. 13.7.  Awebhelyentalálhatókülsőhivatkozásokkövetésévelletöltötttartalomnem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősségnem terheli.

14. Egyébrendelkezések

 1. 14.1.  Szolgáltató a webhelyen megrendelés böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében,azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatbanjelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

 2. 14.2.  Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

15. Adatkezelés, adatvédelem

Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az "Adatkezelési tájékoztató" és a"Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" című dokumentumok adnak tájékoztatást.

page23image2439127680 page23image2439120768 page23image2439127296 page23image2439130944 page23image2439129216

16. Szerződési feltételek módosítása

 1. 16.1.  Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

 2. 16.2.  Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adottmegrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatoltszerződési feltételek vonatkoznak.

17. Alkalmazandó jog

17.1. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő jogszabályok rendelkezési irányadók:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
- az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

18. Panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet

18.1. Panasz

 1. 18.1.1.  Felhasználó Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagySzolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatbanálló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélbenfordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

  Szabó Péter Zsolt e. v.

  Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nemértése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

 2. 18.1.2.  Békéltető testülethez fordulás lehetősége

  Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

  Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei(fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes.

A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóakhttps://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Major u. 15. 3 em. 12 ajtóE-mail: trialsportinfo@gmail.com

page25image2439069248

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefon: +36 52 500 710; +36 52 500 745 Fax: +36 52 500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Webhely: https://www.hbmbekeltetes.hu/

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:

Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaramellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók ahttps://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon, valamint itt olvashatók:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Telefon: +36 1 488 2186
Fax: +36 1 488 2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Webhely: http://bekeltet.hu
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési

kötelezettség terheli.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

18.2. Jogérvényesítésbíróságiúton

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet

page26image2439050560 page26image2439155264 page26image2439159872

eredményre, Felhasználó a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Székesfehérvári Járásbíróságon is megindíthatja a pert.

 1. 18.2.1.  Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

  Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

  Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

  Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

  Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

 2. 18.2.2.  Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországilakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. Aterületileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatókhttp://jarasinfo.gov.hu oldalon.

  Felhasználó panaszával fordulhat Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
  Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

  Cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.
  Postacím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46
  Telefon: +36 52 533 924
  E-mail: fogyasztovedelem.debrecen.jh@hajdu.gov.hu
  Webhely: 
  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/jarasok/debreceni- jarasi-hivatal-fogyasztovedelmi-osztaly

page27image2439211328 page27image2439210176 page27image2439204608 page27image2439214592

18.3. Felügyelet

18.3.1.A kereskedelmi hatóság által nyilvántartásba vett tevékenység nyilvántartási száma és a hatóság megnevezése:

A hatóság elérhetőségei:

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Postacím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.Telefon: +36 52 557 300
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Webhely: 
http://www.hajduszoboszlo.eu/

18.3.2. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyeletFelhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választásaszerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébetartozik.

 

HSZ/3631-2/2020 számon

page28image2439205952 page28image2439213632

2020. február 28.

Szabó Péter Zsolt e. v.

page28image2439214016

Keresés